ਸੀਈਸੀ ਫੋਰਟ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਬਿਜਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ.

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਰਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਜੈਨੀਫਰ ਮਲੇਨਕੀ, ਐਮਬੀਏ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਈ.
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਅਨੁਵਾਦ "