Loading Events

«ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ

  • ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ.

CEC ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕਾਲਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ - ਫਰਵਰੀ 29, 2024

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ CEC ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕਾਲਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ RSVP ਕਰੋ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ (720) 328-2929 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫਰਵਰੀ 29 @ 5: 00 ਵਜੇ - 6: 00 ਵਜੇ ਐਮਐਸਟੀ

ਅਨੁਵਾਦ "