ਸੀਈਸੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ CEC ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਦਰਾ ਤੋਹਫ਼ੇ CEC ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੁਦਰਾ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਰਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਜੈਨੀਫਰ ਮਲੇਨਕੀ, ਐਮਬੀਏ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਈ.
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਅਨੁਵਾਦ "