ਸੀਈਸੀ ਪਾਰਕਰ ਬੁੱਕ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ!

ਉੱਚ-ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ CECP ਬੁੱਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ!

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਰਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਜੈਨੀਫਰ ਮਲੇਨਕੀ, ਐਮਬੀਏ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਈ.
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਅਨੁਵਾਦ "