Waa maxay Kulliyadda Hore?

Waa maxay Dugsiga Sare ee Kulliyada Hore?

Kulliyadaha Hore ee Colorado (CEC) waa Isku-xidhka Iskuullada, oo uu fasaxay Machadka Dugsiga ee Colorado Charter, oo leh manhaj loogu talagalay in lagu siiyo ardayda fursad ay ku qalin jabiyaan shahaadada dugsiga sare kadib (shahaado la-xidhiidha iyo/ama shahaado shaqo iyo waxbarasho farsamo ), ama 60 buundooyinka kulliyadda afar sano gudahood.

Maadaama CEC ay tahay isdiiwaangelin furan, shabkada shabkada dadweynaha ee dugsiyada, ardaydu waxay isku qoraan xirfado kala duwan oo ka hooseeya heerka fasalka ilaa kuleejka diyaarsan horraanta 9th darajo. CEC waxay soo dhawaynaysaa ardayda ka soo jeeda dhammaan xaafadaha iyo xaafadaha si ay ugu daraan ardayda u baahan adeegyo arday gaar ah iyo horumarinta luqadda Ingiriisiga. CEC waxay ku salaysan tahay simistarka waxayna ardayda siisaa koorsooyin xirfad ku salaysan. Shaqada koorsada ee horumarinta waxay taageertaa ardayda inay "qabsadaan", haddii loo baahdo, si ay u noqdaan kuwo diyaar u ah dugsiga sare si degdeg ah. Shaqada koorsada udiyaar garowga kuleejku waxay ardayda u diyaarisaa inay ku guulaystaan ​​koorsooyinka kuleejka. Ardayda u diyaarsan kuleejka marka ay iska diiwaan geliyaan CEC waxay bilaabaan koorsadooda kuleejka isla markaaba. Waa in la xuso taas Horumarka Dugsiga Sare kadib iyo Warbixinta Ardayda ka qalinjabisay Dugsiga Sare waxay leedahay, "in ku dhawaad ​​boqolkiiba 60 ardayda machadyada labada sano ah iyo rubuc ardayda machadyada afarta sano ah lagu meeleeyo koorsooyinka waxbarashada korriinka -fasalada shardiga ah ee loogu talagalay in lagu kobciyo xirfadaha tacliinta aasaasiga ah." Waa ula kac in CEC ay taageerto dhammaan ardayda si ay ugu diyaar garoobaan kuliyada Ingiriisiga iyo xisaabta, maaddooyinka albaabka laga galo dhammaan koorsooyinka kulliyadda. Tani waxay u sahlaysaa ardayda, marka ay dhameeyaan dugsiga sare, inay galaan xoog shaqo ama galaan barnaamij kuleej oo afar sano ah oo wata shahaado dugsi sare iyo shahaadada dugsiga sare ka dib ama 60 dhibcood kuleej.

CEC ma isticmaasho isku xigxiga koorsada la qoray iyadoo loo eegayo heerka fasalka. Hase yeeshe, CEC waxay u isticmaashaa hab shakhsiyeed iyo xirfad ku salaysan dhammaan ardayda. Ardaydu waxay bilaabi karaan inay ku shaqeeyaan dariiqooda aqoonsiga dugsiga sare sida ugu dhakhsaha badan ee ay tacliin ahaan diyaar u yihiin, taas oo noqon karta horaantii simistarka 9aad ee ardaygath sanad dugsiyeedka. Inta lagu jiro ardayga afar sannadaha dugsiga sare ee CEC, ardayda dhiirigelisay waxay ku qalin jabin karaan in ka badan hal shahaado oo ay weheliso shahaadooyin iyo xaaladaha qaarkood shahaadada koowaad ee jaamacadda. Ardaydu waxay qalin jabin karaan markay 11 jirsadaanth sanad dugsiyeedka haddii ay heleen shahaadadooda ama ay buuxiyeen shuruudaha qalin-jabinta iyo rabitaan ah inay iska diiwaan geliyaan machad afar sano ah ama galaan shaqada.

Waa maxay Dugsiga Dhexe ee Kulliyada Hore ee CEC?

Dugsiyada dhexe ee CEC waxay bixiyaan barnaamij waxbarasho oo loogu talagalay 6th-8th ardayda fasalka ee waafaqsan yoolalka CEC ee moodeelka dugsiga sare ee hore. Ardayda dugsiga dhexe waxay dhisi doonaan xirfadaha u diyaarsanaanta tacliinta iyo xoogga shaqada si loo hubiyo in dhammaan ardaydu ay diyaar u yihiin koorsooyinka kuleejka iyo dariiqa shaqada marka ay gelayaan dugsiga sare. Hadafka ayaa ah in dugsi kasta oo dhexe ee CEC uu si aan kala sooc lahayn ugu soo baxo dugsiga sare ee CEC si uu u kasbado shahaadada dugsiga sare ka dib.

Turjumo »