Nala soo xiriir

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
La xiray

*May 22 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
9:00a - 3:00 galabnimo
9:00a - 3:00 galabnimo
9:00a - 3:00 galabnimo
La xiray

*May 22 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
9:00a - 1:00 galabnimo
9:00a - 1:00 galabnimo
9:00a - 1:00 galabnimo
La xiray
Saacadaha Xagaaga**
9:00a - 1:00 galabnimo
9:00a - 1:00 galabnimo
9:00a - 1:00 galabnimo
9:00a - 1:00 galabnimo
9:00a - 1:00 galabnimo

*May 22 - Luulyo 21 | ** Agoosto 1 - Agoosto 10 | Fiiri kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Fadlan ogow: Laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2024-2025 ee soo socda, goobta kambaskayada CEC Inverness waxaa loo yaqaanaa CEC Degmada Douglas Waqooyiga. Macluumaadka xiriirka iyo saacadaha shaqada ayaa ahaan doona sidii hore. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 3:30 galabnimo
8:00a - 3:30 galabnimo
8:00a - 3:30 galabnimo
La xiray

*May 22 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:30 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 3:30 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
7:50a - 2:45 galabnimo
7:50a - 2:45 galabnimo
7:50a - 2:45 galabnimo
La xiray

*May 15 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:30 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 3:30 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 3:00 galabnimo
8:00a - 3:00 galabnimo
8:00a - 3:00 galabnimo
La xiray

*May 15 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Fadlan ogow: Laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2024-2025 ee soo socda, goobta kambaskayada CEC Inverness waxaa loo yaqaanaa CEC Degmada Douglas Waqooyiga. Macluumaadka xiriirka iyo saacadaha shaqada ayaa ahaan doona sidii hore. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 3:30 galabnimo
8:00a - 3:30 galabnimo
8:00a - 3:30 galabnimo
La xiray

*May 22 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Fadlan ogow: Laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2024-2025 ee soo socda, goobta kambaska CEC Parker waxay ku biiri doontaa CEC Douglas County North.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 3:30 galabnimo
8:00a - 3:30 galabnimo
8:00a - 3:30 galabnimo
La xiray

*May 22 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
La xiray

*May 22 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Fadlan ogow: Laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2024-2025 ee soo socda, goobta kambaskayada CEC Inverness waxaa loo yaqaanaa CEC Degmada Douglas Waqooyiga. Macluumaadka xiriirka iyo saacadaha shaqada ayaa ahaan doona sidii hore. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 3:00 galabnimo
8:00a - 3:00 galabnimo
8:00a - 3:00 galabnimo
La xiray

*May 15 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 3:00 galabnimo
8:00a - 3:00 galabnimo
8:00a - 3:00 galabnimo
La xiray

*May 15 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
8:00a - 4:00 galabnimo
8:00a - 4:00 galabnimo
8:00a - 4:00 galabnimo
8:00a - 4:00 galabnimo
La xiray
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
8:00a - 4:00 galabnimo
8:00a - 4:00 galabnimo
8:00a - 4:00 galabnimo
La xiray

*May 15 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
La xiray
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
La xiray

*May 15 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

CEC_Logo_Square

Xafiiska Shabakada CEC

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saacadaha Xafiiska
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
Saacadaha Xagaaga*
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
7:30a - 4:00 galabnimo
La xiray

*June 1 - Luulyo 21 | Eeg kalandarka fasaxyada iyo xiritaanka xafiisyada

Ma jeclaan lahayd in uu kula soo xiriiro wakiilka CEC?

Turjumo »