Siyaasadaha & Nidaamyada

Qaybaha soo socda waxay ka kooban yihiin siyaasadaha sharraxaya sida Kulliyadaha Hore ee Colorado (CEC) u shaqeeyaan
Siyaasadahayaga waxaa abaabula maadooyinka soo socda oo aad riixi karto si aad u daawato:

Iyada oo laga jawaabayo cimilada halista ah ama xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada, sida COVID-19, CEC waxay hirgelin doontaa Qorsheheeda Waxbarashada Fog.

CEC wuxuu diirada saarayaa inta lagu jiro barashada fog waa:

- Hubso in ardayda dugsiga dhexe iyo sare ee CEC ay sii wadaan ku lug lahaanshahooda isla markaana ay sii wadaan qiimaha adag ee barashada CEC
- In ardayda oo dhan loo helo marin sinnaan ah si ay uga qaybqaataan oo ay u guuleystaan ​​inta lagu jiro waxbarashada fog.
- Joogtee xiriirka ay la leeyihiin ardaydeena, shaqaalaheena, iyo bulshada.

Qorshaha Barashada Fog ee CEC wuxuu qeexayaa yoolalka waxbarashada fog, furayaasha barashada fog, rajooyinka barashada fog ee ardayda iyo shaqaalaha, iyo taageerada caafimaadka maskaxda.

Qorshaha Barashada Fog ee CEC

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado ku saabsan doorka sharciga ee Shabakadda ee bixinta waxbarashada dadweynaha waxaana ka mid ah siyaasadaha ku saabsan takoor la'aanta iyo iskuullada nabdoon.

Cunsuriyad la'aan
Dugsiyada Amniga

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado ku saabsan Guddiga Maamulka ee CEC, oo ay ku jiraan sida xubnaha Golaha loo doorto, sida Guddiga loo abaabulo, sida Guddigu u qabto shirarka, iyo sida Gudigu u shaqeeyo.

Kulamada Gudiga, Kalfadhiyada Fulinta, iyo Kulamada Gudiga Fudud
Doorka Guddiga Maamulka

Guddiga Xukunka Khilaafka Danta
Guddiga La Xisaabtanka Dugsiga (SAC) Shuruucda

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado la xiriira dhaqaalaha dugsiga iyo maaraynta dhaqaalaha.

Miisaaniyad Sanadeedka
Maamulka Maaliyadda

Siyaasadaha Dhaqaalaha
Kaarka Soo iibsiga

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado khuseeya adeegyada iyo barnaamijyada aan waxbarashada ahayn, gaar ahaan siyaasadahaas oo diiradda lagu saaray xiritaanka iyo joojinta iskuulka, qorshayaasha amniga iskuulka, iyo gaadiidka.

Xiritaanka Iskuulka iyo Joojinta
Qorshaha Amniga Dugsiga

Gaadiidka

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado khuseeya dhammaan shaqaalaha dugsiga (waxbarashadda, taageerada iyo shaqaalaha maamulka), marka laga reebo Maamulaha Guud ee Maamulka.


Jeegaga Asalka

Siyaasadda Cabashada Shabakadda CEC
Maamulka Magdhawga

Takoorid iyo Dhibaateyn
Waqti Dheer Lacag ah
Anshaxa Shaqaalaha / Khilaafka Danaha
Kheyraadka Tiknoolajiyadda, Badbaadada Internetka, iyo Adeegsiga Mas'uulka ah ee Shaqaalaha

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado ku saabsan barnaamijka waxbaridda ee CEC waxayna daboolaysaa shuruudaha qalin-jabinta, maadooyinka manhajka, barnaamijyada gaarka ah, ilaha waxbarashada iyo hanashada tacliinta, adeegyada ardayda gaarka ah, qiimeynta, iyo Dammaanadda Diyaargarowga Diyaargarowga Shaqo ee Dugsiga Sare ee CEC.

Ansixinta Manhajka
Dhameystirka Koorsada
Qalinjabinta Kuliyadaha Hore

Waxqabadka ka baxsan manhajka iyo Safarada Goobta
Dammaanad Diyaarsanaanta Shaqaalaha Sare ee Labaad
Xayawaanka Adeegga iyo Xayawaanka Kale ee Kaamamka ku dhex yaal
Maamulka Imtixaanka ama Qiimeynta

Qaybtani waxay ka kooban tahay siyaasado la xiriira kaqaybgalka waalidka iyo bulshada, oo ay kujiraan xuquuqda waalidiinta, macluumaadka guud, booqdayaasha dugsiga, kaqeybgalka waalidka, macluumaadka dadweynaha, iyo isgaarsiinta.

Isgaarsiinta Maareynta Dhibaatada
Ka Qeybgalka Waalidka

Ogeysiinta Waalidka ee Dhaqanka Shaqaalaha
Xuquuqda Dadweynaha ee Aqoonta / Xorriyadda Macluumaadka
Booqdayaasha Dugsiga

CEC waxay ku dhiiri galinaysaa shaqaalaha, ardayda, waalidiinta iyo dhamaan xubnaha bulshada CEC inay bartaan siyaasadaha iyo nidaamkayaga. Wixii su'aalo ama faallooyin ah ee ku saabsan siyaasadahayaga iyo nidaamyadeena, fadlan la xiriir:
-
Brenda Rhodes
Maamulaha Xafiiska Fulinta

Turjumo »