Tusaha Xulashada Barnaamijka Dugsiga CEC

COLORADO EARLY COLLEGES waxay bixisaa la heli karo, dabacsanaan, iyo doorashooyin waxbarasho shaqsiyeed ee waqti-buuxa iyo ardayda Colorado! Waxaan u abuurnay hagahan si aan kaaga caawino doorashada dugsiga ama barnaamijka kugu habboon.

Qeexitaan kooban oo loogu talagalay ardayda CEC-FULL-TIME iyo PART-TIME.

Dugsiga Dhexe iyo Sare ee CEC ee wakhtiga buuxa Ardayda waxay raacaan shuruudaha tacliinta iyo qalin-jabinta CEC waxayna qaataan koorasyo ​​kuleej isla marka ay diyaar u yihiin kulliyadda.

PART-TIME CEC Ardeydu waxay ku qoran yihiin barnaamij dugsi aan dawli ahayn (tusaale dugsi guri, dugsi waxbarasho) waxayna raacaan shuruudaha akadeemiyadeed ee barnaamijyadaas.

Xarumaha Dugsiga Dhexe ee CEC | Fasalada 6-8

Xulasho la heli karo

CEC Colorado Springs (Fasalada 6-12)
CEC Fort Collins (Fasalada 6-8)
CEC Fort Collins West (Fasalada 6-8)*
CEC Windsor (Fasalada 6-12)

*CEC Fort Collins West (Fasalada 6-8) waa la xidhay. Doorashooyinka la heli karo ee ardayda dugsiga dhexe ee Waqooyiga Colorado waa CEC Fort Collins (Fasalada 6-8), CEC Windsor (Fasalada 6-12), iyo CEC Online Program (Fasalada 6-12).

Waqti buuxa

• Is-diiwaangelinta-waqtiga-buuxa ee ardayda fasallada 6-8
• Waxbarashada dugsiga dhexe ee gaarka ah si ay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan waxbarashadooda dugsiga sare, kulliyadda iyo waxbarashada shaqada.
• Fasalada waxay ka dhacaan xarunta dugsiga dhexe ee CEC.

Waqti dhiman

• Diiwaangelinta PART-TIME ee fasalka 6-8 ee ardayda aan dugsiyada dawladda ahayn
• Dhammaystir koorsooyinka asaasiga ah, shaybaadhka, iyo xulashada si ay u kabaan manhajkooda.
• Fasalada waxay ka dhacaan xarunta dugsiga dhexe ee CEC.

Xarumaha Dugsiga Sare ee CEC | Fasalada 9-12

Xulasho la heli karo

CEC Aurora (Fasalada 9-12)
CEC Castle Rock (Fasalada 9-12)
CEC Colorado Springs (Fasalada 6-12)
CEC Fort Collins (Fasalada 9-12)
CEC Inverness (Fasalada 9-12) (Englewood)
CEC Parker (Fasalada 9-12)
CEC Windsor (Fasalada 6-12)

Waqti buuxa

• Is-diiwaangelinta-waqtiga-buuxa ee ardayda fasallada 9-12
• Ku qalinjabiya shahaadada dugsiga sare oo ay weheliso shahaado jaamacadeed iyo/ama shahaado shaqo iyada oo loo marayo shuraakadayada kulliyadda ee la aqoonsan yahay.
• Fasalada waxay ka dhacaan xarunta dugsiga sare ee CEC ama kambaska lammaanaha kuleejka marka loo baahdo.

Waqti dhiman

• Diiwaangelinta PART-TIME ee fasalka 9-12 ee ardayda aan dugsiyada dawladda ahayn
• Dhammaystir koorsooyinka asaasiga ah, shaybaadhka, iyo xulashada si ay u kabaan manhajkooda.
• Fasalada waxay ka dhacaan xarunta dugsiga sare ee CEC ama kambaska lammaanaha kuleejka marka loo baahdo.

Kulliyadda CEC Direct | Fasalada 9-12

Xulasho la heli karo

CEC Inverness College Direct (Fasalada 9-12) (Englewood)
Direct CEC Westminster College (Fasalada 9-12)

Waqti buuxa

• Is-diiwaangelinta-waqtiga-buuxa ee ardayda fasallada 9-12
• Ku qalinjabiya shahaadada dugsiga sare oo ay weheliso shahaado jaamacadeed iyo/ama shahaado shaqo iyada oo loo marayo shuraakadayada kulliyadda ee la aqoonsan yahay.
• Fasalada waxa ay ka dhacayaan jaamacada iskaashiga kuleejka.

Waqti dhiman

• Diiwaangelinta PART-TIME ee fasalka 9-12 ee ardayda aan dugsiyada dawladda ahayn
• Dhammaystir koorsooyinka asaasiga ah, shaybaadhka, iyo xulashada si ay u kabaan manhajkooda.
• Fasalada waxa ay ka dhacayaan jaamacada iskaashiga kuleejka.

*Ardayda waxaa laga filayaa inay imtixaan ku qaadaan kulliyadda oo diyaar u ah wakhtiga diiwaangelinta.

CEC Barashada Online | Fasalada 6-12

Xulasho la heli karo

Barnaamijka khadka tooska ah ee CEC (Fasalada 6-12)

Waqti buuxa

• Is-diiwaangelinta-waqtiga-buuxa ee ardayda fasallada 6-12
• Taageero iyo manhaj isku mid ah oo laga heli karo xarumaha dugsiga dhexe iyo sare.
• Fasalada si buuxda loo qaatay-online.

Waqti dhiman

• Diiwaangelinta PART-TIME ee fasalka 6-12 ee ardayda aan dugsiyada dawladda ahayn
• Dhammaystir koorsooyinka asaasiga ah, shaybaadhka, iyo xulashada si ay u kabaan manhajkooda.
• Fasalada si buuxda loo qaatay-online.

*Ardayda Barnaamijka khadka tooska ah ee CEC waxa laga yaabaa in looga baahdo inay ka soo qayb galaan shirar iyo imtixaanno ka dhaca xarunta CEC.

CEC-Waqti-Badh Keliya Campus

Xulasho la heli karo

CEC Everest Point Homeschool Academy (Fasalada K-12) (Northglenn)

Waqti dhiman

• PART-TIME oo keliya diiwaangelinta ardayda fasalka K-12 ee dugsiga guriga
• Ka qaybgal tacliin iyo xiisado la doortay hal maalin todobaadkii si ay u kabaan manhajkooda dugsiga guriga.
• Fasalada waxay ka dhacaan xerada Everest Point

CEC Barnaamijyada Waqti-dhiman

Xulasho la heli karo

CEC Barnaamijyada Wakhti-Badheedka Fasalada K-5
Barnaamijyada Waqti-Qaybinta CEC Fasallada 6-8
Barnaamijyada Waqti-Qaybinta CEC Fasallada 9-12

Waqti dhiman

• Diwaan galinta bar-time kaliya ee barnaamijyada K-12 ee laga heli karo dugsiyada aan dawliga ahayn
• Ardaydu waxay dhammaystiraan koorsooyinka asaasiga ah, shaybaadhka, iyo xulashada si ay u kabaan manhajkooda.
• Fasalada waxay ka dhacaan meel aan CEC ahayn.

Turjumo »