Gặp gỡ CECP Graduate Mo!

Trang chủ / Lâu đài đá CEC / Gặp gỡ CECP Graduate Mo!
Gặp gỡ CECP Graduate Mo!

“Đối với tôi, có cơ hội đến trường như CEC Parker là một đặc ân. Tôi đã sớm nhận ra rằng tôi sẽ có khả năng tham gia vào việc tạo ra con đường của riêng tôi hướng tới những gì tôi muốn làm trong cuộc sống và tạo ra kinh nghiệm của riêng tôi tại CEC. Tôi thích được làm việc riêng với các cố vấn và giáo viên, những người rất quan tâm đến thành công của tôi. Bây giờ tôi đang đi trên con đường của mình nhờ họ ”.

Chạy Video

Dịch "