CEC Inverness

Trường Trung học CEC Parker từng đoạt giải thưởng đã phục vụ các gia đình ở Quận Douglas từ năm 2015 ?? Người nhận XXXXX và cung cấp con đường cho sinh viên của chúng tôi đến XXXX bằng Cao đẳng và XXXX Chứng chỉ ngành. Và bây giờ Quận Douglas có thêm hai lựa chọn để tái tạo mô hình thành công này. Chuyến thăm CEC Inverness, CEC Castle Rock và CEC Parker để biết thêm thông tin.

Dịch "