CEC Fort Collins Kiếm được Hiệu suất với Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2020!

Trang chủ / CEC Fort Collins / CEC Fort Collins Kiếm được Hiệu suất với Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2020!
CEC Fort Collins Kiếm được Hiệu suất với Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2020!

CEC Fort Collins đã được xếp hạng 'Hiệu suất với Sự khác biệt' cho năm 2020! Các trường có xếp hạng này nằm trong 25% các trường công lập hàng đầu ở Colorado với dữ liệu học tập có thể báo cáo và cũng đã chứng minh được hiệu quả tài chính và tổ chức mạnh mẽ.

Dịch "