Học sinh CEC trong Tin tức: Bella Sparks được phỏng vấn trên Fox 31

Trang chủ / CEC rạng đông / Học sinh CEC trong Tin tức: Bella Sparks được phỏng vấn trên Fox 31
Học sinh CEC trong Tin tức: Bella Sparks được phỏng vấn trên Fox 31

Sinh viên CEC, Bella Sparks, đã được phỏng vấn gần đây bởi KDVR / Fox 31 về công việc kinh doanh charcuterie mới của cô ấy. Chúng tôi được truyền cảm hứng để thấy sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh của cô ấy đã phát triển thành một doanh nghiệp nhỏ thành công mang lại niềm vui cho nhiều người như thế nào. Trang web của cô ấy là sparkscharcuteries.com. Tốt lắm, Bella!

Chạy Video

Dịch "