Thanh niên của Câu lạc bộ Nam & Nữ Hạt Larimer!

Trang chủ / Trường trung học cơ sở CEC Fort Collins / Thanh niên của Câu lạc bộ Nam & Nữ Hạt Larimer!
Thanh niên của Câu lạc bộ Nam & Nữ Hạt Larimer!

Xin chúc mừng học sinh trung học CECFC của chúng ta, Leslie! Siêu sao này đã được chọn là Cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Nam & Nữ Hạt Larimer của năm! Cô ấy đã giành được học bổng của CSU và sẽ cạnh tranh để giành được giải thưởng của tiểu bang. Tốt lắm, Leslie! Chúng tôi rất tự hào về bạn!

Dịch "