Gặp gỡ Cao học CECFC, Kevin!

Trang chủ / CEC Fort Collins / Gặp gỡ Cao học CECFC, Kevin!
Gặp gỡ Cao học CECFC, Kevin!

“CEC đã giúp tôi quyết định những gì tôi muốn làm để tôi không lãng phí thời gian hoặc tiền bạc để nghiên cứu một thứ gì đó mà tôi không quan tâm ở trường đại học. Lúc đầu, tôi tập trung vào xây dựng, nhưng sau đó tôi quan tâm đến tư pháp hình sự. Thật tuyệt vời khi khám phá những con đường sự nghiệp khác nhau và tôi không thể cảm ơn các cố vấn và giáo viên của mình đủ thời gian và nỗ lực mà họ đã bỏ ra để giúp tôi đặt mục tiêu và đưa tôi lên con đường đạt được chúng. ”

Phát Video

Dịch "