Gặp gỡ Cao học CECFC, Quinn!

Home / CEC rạng đông / Gặp gỡ Cao học CECFC, Quinn!
Gặp gỡ Cao học CECFC, Quinn!

Gặp gỡ Quinn, một câu chuyện CEC4Me! Quinn đã chọn CEC Fort Collins để có cơ hội nhận bằng đại học với lịch trình linh hoạt, để cô có thể theo học các lớp diễn xuất. Sự lựa chọn CEC của cô ấy đã được đền đáp; hiện cô đang theo học tại Trường Nghệ thuật Tisch NYU.

Chạy Video

Dịch "