Tháng: 2021 Tháng Năm

Trang chủ / 2021 / có thể
Gặp gỡ CECP Grad Mya!
Bài đăng

Gặp gỡ CECP Grad Mya!

“Tôi nghe nói về CEC thông qua một người bạn ở nhà thờ. Sau khi học xong trung học cơ sở, tôi cảm thấy mình không bị thử thách, vì vậy ý ​​tưởng đi học sớm ở trường trung học đại học và có thể tham gia các khóa học đại học miễn phí nghe có vẻ tuyệt vời đối với tôi và gia đình. Các cố vấn và giáo viên của tôi đã giúp tôi chọn lớp, xin học bổng và thực sự xuất sắc. Tôi thậm chí còn có thể chơi bóng đá nữ CHSSA tại Aurora High! ”

Dịch "