Gặp gỡ CECP Grad Mya!

Trang chủ / Lâu đài đá CEC / Gặp gỡ CECP Grad Mya!
Gặp gỡ CECP Grad Mya!
Gặp Mya!
Lớp Cao học CEC Parker năm 2020
Mục tiêu: Trở thành kỹ sư xây dựng
“Tôi nghe nói về CEC thông qua một người bạn ở nhà thờ. Sau khi học xong trung học cơ sở, tôi cảm thấy mình không bị thử thách, vì vậy ý ​​tưởng đi học sớm ở trường trung học đại học và có thể tham gia các khóa học đại học miễn phí nghe có vẻ tuyệt vời đối với tôi và gia đình. Các cố vấn và giáo viên của tôi đã giúp tôi chọn lớp, xin học bổng và thực sự xuất sắc. Tôi thậm chí còn có thể chơi bóng đá nữ CHSSA tại Aurora High! ”

Chạy Video

Dịch "