Gặp gỡ sinh viên trực tiếp trường đại học CECI Gabby!

Trang chủ / CEC Castle Rock / Gặp gỡ sinh viên trực tiếp trường đại học CECI Gabby!
Gặp gỡ sinh viên trực tiếp trường đại học CECI Gabby!
Gặp Gabby!
Sinh viên trực tiếp của CEC Inverness College
Mục tiêu: Theo đuổi Bằng Thạc sĩ về Khoa học Máy tính “ 

Chương trình Cao đẳng Trực tiếp tại CEC hóa ra rất phù hợp với tôi. Lúc đầu, tôi hơi lo lắng rằng các khóa học ở cấp đại học sẽ thực sự khó và tôi sẽ không thể đạt điểm A, nhưng các cố vấn của tôi tại CEC tin rằng tôi có thể làm được việc và họ đã đúng. Tôi yêu sự đa dạng và thử thách của các khóa học mà tôi có thể tham gia và tôi thực sự mong muốn tốt nghiệp trung học từ CEC với tấm bằng đại học trên tay! ”

Dịch "