Gặp Ricardo sau đại học CECA!

Trang chủ / CEC Aurora / Gặp Ricardo sau đại học CECA!
Gặp Ricardo sau đại học CECA!

Gặp Ricardo!
CEC Aurora Graduate
Mục tiêu: Trở thành Phi công trong Không quân Hoa Kỳ

“Cha mẹ tôi đã di cư từ Mexico trước khi tôi được sinh ra để cho con cái họ nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Tôi không bao giờ có thể cảm ơn họ hoặc cộng đồng bạn bè, cố vấn và giáo viên của tôi tại CEC đủ vì đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này để theo đuổi ước mơ trở thành phi công. Tôi là người học việc với CareerWise tại Frontier Airlines và việc chọn CEC giúp tôi có thể sắp xếp các lớp học phù hợp với công việc của mình. ”

Phát Video

Dịch "