Các trường thuộc CEC Fort Collins và Douglas County Kiếm được Thành tích nhờ Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2021!

Trang chủ / CEC Castle Rock / Các trường thuộc CEC Fort Collins và Douglas County Kiếm được Thành tích nhờ Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2021!
Các trường thuộc CEC Fort Collins và Douglas County Kiếm được Thành tích nhờ Xếp hạng Xuất sắc vào năm 2021!

Các trường thuộc CEC Fort Collins và Douglas County đã được xếp hạng 'Thành tích Tốt nhất' cho năm 2021! Các trường có xếp hạng này nằm trong 25% các trường công lập hàng đầu ở Colorado với dữ liệu học tập có thể báo cáo và cũng đã chứng minh hoạt động tài chính và tổ chức mạnh mẽ.

Dịch "