Xin chúc mừng CEC Castle Rock Interact Club đã giành được Giải thưởng “Ngôi sao đang lên Ron Prascher” cho Công việc Dịch vụ Đặc biệt của họ!

Trang chủ / Lâu đài đá CEC / Xin chúc mừng CEC Castle Rock Interact Club đã giành được Giải thưởng “Ngôi sao đang lên Ron Prascher” cho Công việc Dịch vụ Đặc biệt của họ!
Xin chúc mừng CEC Castle Rock Interact Club đã giành được Giải thưởng “Ngôi sao đang lên Ron Prascher” cho Công việc Dịch vụ Đặc biệt của họ!

Xin chúc mừng Câu lạc bộ Tương tác tuyệt vời của chúng tôi đã giành được Giải thưởng “Ngôi sao đang lên” của Rotary District 5450 cho Công việc Dịch vụ đặc biệt của họ trong năm nay! Họ đã nhận giải vào tuần trước tại Hội nghị Quận Rotary. Rotary tin tưởng vào việc phát triển thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Các chương trình của chúng tôi giúp các nhà lãnh đạo trẻ xây dựng kỹ năng lãnh đạo, mở rộng giáo dục và học hỏi giá trị của dịch vụ.

Dịch "