CECCS 'Christina Davis được công nhận trong Lễ tri ân giáo viên của TestOut 2022

Christina Davis của Colorado Springs chính trường đại học Colorado Springs đã được tổ chức TestOut for Teacher Appreciation 1 công nhận là 50 trong 2022 giáo viên trên toàn quốc vì đã giúp học sinh đạt được thành công trong học tập!

Đây là những gì học sinh của chúng tôi phải nói về cô Davis:

 

Dưới đây là danh sách đầy đủ của người chiến thắng 2022.

Dịch "