CEC trong tin tức: CEC Inverness được chọn là 9 Trường học mới mẻ của tháng!

Trang chủ / CEC rạng đông / CEC trong tin tức: CEC Inverness được chọn là 9 Trường học mới mẻ của tháng!
CEC trong tin tức: CEC Inverness được chọn là 9 Trường học mới mẻ của tháng!

Trường Đại học đầu tiên Colorado Inverness và Mạng lưới CEC gần đây đã được công nhận bởi 9News ở Denver trong loạt bài “Trường học tuyệt vời” của họ cho các chương trình tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp cho không chỉ học sinh khuôn viên Inverness của chúng tôi, mà còn cho học sinh trên toàn mạng lưới các cơ sở của chúng tôi và trên toàn tiểu bang thông qua chương trình trực tuyến của chúng tôi.

CEC mang đến cho học sinh trung học ở phạm vi phía trước và xa hơn cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học, cộng thêm, bằng cao đẳng và chứng chỉ nghề nghiệp - miễn phí hoàn toàn học phí.

Bấm vào đây để xem video trên 9News.

Dịch "