Nhân viên tiêu điểm: Ông Ben Simonds, CEC Inverness và Giáo viên Parker, có mặt với Hội đồng Sinh viên tại Hội nghị Tiểu bang!

Trang chủ / Lâu đài đá CEC / Nhân viên tiêu điểm: Ông Ben Simonds, CEC Inverness và Giáo viên Parker, có mặt với Hội đồng Sinh viên tại Hội nghị Tiểu bang!
Nhân viên tiêu điểm: Ông Ben Simonds, CEC Inverness và Giáo viên Parker, có mặt với Hội đồng Sinh viên tại Hội nghị Tiểu bang!

Gần đây, ông Ben Simonds và bốn sinh viên từ CEC Inverness và CEC Parker đã trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Năng khiếu và Tài năng bang Colorado.

Ông Simonds và hội đồng sinh viên đã nói về những lợi ích của khóa hội thảo Năng khiếu và Tài năng mà ông đã bắt đầu hai năm trong các cơ sở của CEC Douglas County. Họ giải thích lý do tại sao điều quan trọng là phải cho phép các học sinh có năng khiếu làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong một môi trường dành riêng cho họ, đồng thời đưa ra lời khuyên cho các trường khác đang tìm cách bắt đầu một chương trình tương tự.

Dịch "