tác giả: Brenda Rhodes (Brenda Rhodes)

Trang chủ / Brenda Rhodes
Cuộc họp Hội đồng quản trị CEC - ngày 19 tháng 2021 năm 1 @ 30:XNUMX chiều
Bài đăng

Cuộc họp Hội đồng quản trị CEC - ngày 19 tháng 2021 năm 1 @ 30:XNUMX chiều

Cuộc họp của Hội đồng quản trị CEC diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 2021 năm 1, lúc 30:19 chiều tại CEC Aurora, CEC Fort Collins và hầu như thông qua Microsoft Teams. Chương trình họp, bao gồm địa chỉ trường học và liên kết cuộc họp Nhóm Microsoft, được đăng trên trang web của Hội đồng quản trị CEC. Ngày: Thứ Sáu, ngày 2021 tháng 1 năm 30 Thời gian: XNUMX:XNUMX chiều Vị trí: Xem Chương trình làm việc

Dịch "