tác giả: Brenda Rhodes (Brenda Rhodes)

Trang chủ / Brenda Rhodes
Cuộc họp Hội đồng quản trị CEC - ngày 16 tháng 2022 năm 3 @ 30:XNUMX chiều
Bài đăng

Cuộc họp Hội đồng quản trị CEC - ngày 16 tháng 2022 năm 3 @ 30:XNUMX chiều

Cuộc họp Hội đồng quản trị của CEC diễn ra vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2022 năm 3 lúc 30:16 chiều và sẽ được tổ chức tại CEC Colorado Springs và hầu như thông qua Microsoft Teams. Chương trình họp, bao gồm địa chỉ cho CEC Colorado Springs và liên kết cuộc họp Nhóm Microsoft, được đăng trên trang web của Hội đồng quản trị CEC. Ngày: Thứ Sáu, ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX Thời gian: ...

Dịch "