Dịch vụ Vận tải CEC

Chúng tôi tin rằng việc đảm bảo khả năng tiếp cận học tập thích hợp bắt đầu bằng việc học sinh của chúng tôi đi đến trường một cách an toàn, bất kể họ đi bằng phương thức nào. CEC Transportation hiện cung cấp dịch vụ xe buýt đến và đi từ các trường CEC cho một số học sinh giới hạn.

Phụ huynh / Người giám hộ có thể đăng ký (các) học sinh của họ với CEC Transportation bằng cách điền vào mẫu đăng ký CEC Transportation dưới đây.

QUAN TÂM ĐẾN VIỆC GIA NHẬP ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI?

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân chia sẻ cam kết của chúng tôi để đưa học sinh của chúng tôi đến trường một cách an toàn.

Toàn thời gian / 30 giờ mỗi tuần | Thanh toán hàng năm Bắt đầu từ $ 20 / giờ
169-171 Ngày Hợp đồng | 30 giờ nghỉ phép hàng năm
Y tế | Nha khoa
PERA | Chương trình hỗ trợ nhân viên

Địa điểm dừng xe buýt trong khuôn viên CEC

Các bản đồ dưới đây hiển thị đề xuất điểm dừng xe buýt cho năm học 2022-23. Phóng to bản đồ để xem vị trí chính xác của các điểm dừng xe buýt. Tất cả các địa điểm dừng có thể thay đổi. Điểm dừng cuối cùng và thời gian sẽ được thông báo cho các gia đình đã đăng ký vào cuối tháng XNUMX và sẽ có thể xem được trong Infinite Campus.

Thông tin Dịch vụ Xe buýt Sinh viên CEC

Cơ sở vô hạn

Mạng lưới các trường học của CEC sử dụng Infinite Campus để cung cấp khả năng truy cập thời gian thực vào thông tin học sinh bao gồm các tuyến đường và thời gian xe buýt.

Khuôn viên Vô hạn - Hướng dẫn Cổng thông tin Phụ huynh

(Thông tin vận tải ở trang cuối cùng)

Zonar MyView ™

Tất cả những người đi xe buýt và cha mẹ / người giám hộ của những người đi xe buýt nên cài đặt ứng dụng Zonar MyView ™, ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin quan trọng bao gồm thông báo thời gian đến và sự chậm trễ có thể xảy ra.

MyView ™ - Tải xuống App Store

MyView ™ - Tải xuống Google Play

MyView ™ - Tờ rơi dành cho cha mẹ và mã truy cập

MyView ™ - Tờ rơi dành cho cha mẹ và Mã truy cập (Español)

MyView ™ - Hướng dẫn Sử dụng

Sổ tay Vận tải CEC

Để biết thông tin về tính đủ điều kiện, lịch trình, tuyến đường, yêu cầu thay đổi, hoặc an toàn xe buýt trường học, vui lòng xem sổ tay của chúng tôi.

Bạn có câu hỏi?

Đối với các câu hỏi liên quan đến dịch vụ xe buýt sinh viên của CEC, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập vào biểu mẫu liên hệ của CEC Transportation.

Michelle Sears-Ward
Giám đốc Vận tải CEC

Dịch "