CEC Colorado Springs nhận được tài trợ từ Colorado Springs Utilities để hỗ trợ Robotics!

CEC Colorado Springs rất vui mừng được nhận khoản tài trợ trị giá 2,500 đô la từ Quỹ Tập trung Cộng đồng Tiện ích Colorado Springs! Giải thưởng sẽ được sử dụng để mua các tài liệu STEM như bộ dụng cụ lớp học Vex IQ và hệ thống bot V5. 

Chương trình Robot CECCS cam kết thúc đẩy sự phát triển của Robotics thông qua giáo dục và cạnh tranh. Sinh viên ngành robot CECCS làm việc trực tiếp với robot VEX để học không chỉ các kỹ năng thực tế về lập trình và chế tạo robot mà còn cả xây dựng nhóm, giao tiếp và cộng tác. Khoản tài trợ này sẽ giúp cung cấp các công cụ bổ sung để mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của sinh viên chế tạo robot hiện tại và tương lai.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết quan tâm đến việc hỗ trợ CEC Colorado Springs Robotics, nhấn vào đây để làm quà tặng.

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "