Tiêu điểm của trường: CEC Fort Collins giành được hiệu suất với xếp hạng xuất sắc cho năm 2023!

CEC Fort Collins đã được xếp hạng 'Hiệu suất với Sự khác biệt' cho năm 2023! Các trường có xếp hạng này nằm trong 25% các trường công lập hàng đầu ở Colorado với dữ liệu học tập có thể báo cáo và cũng đã chứng minh được hiệu quả tài chính và tổ chức mạnh mẽ.

CSI ấn định cho các trường xếp hạng thành tích vào mỗi mùa thu dựa trên thành tích học tập, tài chính và tổ chức từ năm học trước. Khung hiệu suất CSI phù hợp với khung hiệu suất của tiểu bang nhưng bổ sung xếp hạng “Hiệu suất Xuất sắc” trong xếp hạng “Hiệu suất” hàng đầu của tiểu bang để ám chỉ các trường có thành tích cao nhất trong tiểu bang.

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "