Cuộc họp Hội đồng Quản trị CEC - Ngày 19 tháng 2024 năm 3 @ 30:XNUMX chiều

Cuộc họp của Ban điều hành CEC sẽ được tổ chức trực tuyến vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2024 năm 3 lúc 30:XNUMX chiều thông qua Microsoft Teams. Chương trình cuộc họp, bao gồm liên kết cuộc họp Microsoft Teams, được đăng trên trang web của Ban điều hành CEC.

Ngày: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2024 năm XNUMX
Thời gian: 3:30 chiều
Vị trí: Hầu như thông qua Microsoft Teams

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "