Cuộc họp đặc biệt của Ban điều hành CEC - Ngày 27 tháng 2024 năm 7 @ 30:XNUMX sáng

Cuộc họp đặc biệt của Ban điều hành CEC sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 2024 năm 7 lúc 30:XNUMX sáng hầu như thông qua Microsoft Teams. Chương trình cuộc họp, bao gồm liên kết cuộc họp Microsoft Teams, được đăng trên trang web của Ban điều hành CEC.

Ngày: Thứ Năm, ngày 27 tháng 2024 năm XNUMX
Thời gian: 7:30 sáng
Vị trí: Hầu như thông qua Microsoft Teams

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "