Cuộc họp Hội đồng quản trị CEC tháng 23 - ngày 2024 tháng 3 năm 30 @ XNUMX:XNUMX chiều

Cuộc họp của Ban điều hành CEC sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 23 tháng 2024 năm 3 lúc 30:XNUMX chiều hầu như thông qua Microsoft Teams. Chương trình cuộc họp, bao gồm liên kết cuộc họp Microsoft Teams, được đăng trên trang web của Ban điều hành CEC.

Ngày: Thứ Năm, ngày 23 tháng 2024 năm XNUMX
Thời gian: 3:30 chiều
Vị trí: Hầu như thông qua Microsoft Teams

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "