CEC In The News: Christina Davis, Điều phối viên Chứng nhận CEC, nói về việc nâng cao động lực của sinh viên trong tập mới nhất của “Chứng nhận: Podcast của Nhà giáo dục Certiport”

Điều phối viên Chứng nhận của CEC, Christina Davis đã tham gia “Podcast dành cho nhà giáo dục được chứng nhận: Chứng chỉ” để nói về cách nâng cao động lực của học sinh trong và ngoài lớp học. Cô cũng nói về việc giúp học sinh động viên lẫn nhau.

Davis gần đây đã được Certiport vinh danh là Đại sứ được chứng nhận năm 2024, đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển, cung cấp và quản lý chương trình thi chứng chỉ. Certiport đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký và chỉ có XNUMX đơn được chọn cho vinh dự này.

Podcast hàng tuần này là tất cả về các nhà giáo dục và thế giới giáo dục, chứng chỉ và công nghệ. Nghe tập phim của Christina Davis tại đây:

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "