Tin tức về CEC: CEC Quận Douglas được công bố là Người chiến thắng Giải thưởng Xuất sắc John Irwin!

CEC Quận Douglas (Castle Rock, Inverness, và Parker) vừa được công bố là người chiến thắng Giải thưởng Xuất sắc John Irwin! Giải thưởng John Irwin được trao cho các trường thể hiện thành tích học tập xuất sắc theo thời gian. Các trường này đã nhận được xếp hạng Vượt quá Yêu cầu về chỉ số Thành tích Học tập của Khung Hiệu suất Trường học phản ánh thành tích xuất sắc trong môn Toán, Ngữ văn Anh và Khoa học.

Giải thưởng Xuất sắc được đặt theo tên của một người bạn thực sự và có tầm nhìn xa trông rộng về giáo dục, cựu Dân biểu Bang Colorado, John J. Irwin.

Để tìm hiểu thêm về CEC Quận Douglas (Castle Rock, Inverness và Parker), hãy đăng ký tham quan trường để gặp lãnh đạo nhà trường, đặt câu hỏi và tìm hiểu xem CEC có thể phù hợp với bạn như thế nào.

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "