Tin tức về CEC: Sinh viên UCCS và cựu sinh viên CEC Colorado Springs phá kỷ lục về tuổi tốt nghiệp

Annika Mote, cựu sinh viên CEC Colorado Springs và tốt nghiệp UCCS, tốt nghiệp UCCS khi mới 17 tuổi, phá kỷ lục sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử chương trình.

Xem toàn bộ câu chuyện từ KRDO và đọc bài báo tại đây.

Xin chúc mừng, Annica!

Để theo kịp các cựu sinh viên CEC của chúng tôi, hãy theo dõi Hiệp hội cựu sinh viên CEC của chúng tôi trên FacebookInstagram.

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "