Lực lượng lao động vận hành

$12000

Mục tiêu Chiến dịch

2

Đóng góp

Tặng%41
$ 6990 để đi

Lực lượng lao động vận hành

Giúp xây dựng thế hệ nhân tài tiếp theo bằng cách hỗ trợ sinh viên CEC theo đuổi ước mơ của họ! CEC cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng việc làm miễn phí để đạt được chứng chỉ ngành trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, an ninh mạng, hàng không, giao thông vận tải, v.v. Các con đường sự nghiệp của CEC cung cấp một đường dẫn trực tiếp đến các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân viên có kỹ năng cao.  Cùng với việc CEC cung cấp bằng Cao đẳng miễn phí trong hai năm, sinh viên được trang bị sự kết hợp lý tưởng giữa các kỹ năng và giáo dục để trải nghiệm thành công ngay lập tức và lâu dài trong sự nghiệp. Món quà của bạn hỗ trợ việc tạo ra các chương trình đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên bao gồm thiết bị, tài liệu và điều phối chương trình.

Dịch "