Danh mục Chiến dịch: tặng

Trang chủ / tặng
Quỹ sứ mệnh CEC
Chiến dịch

Quỹ sứ mệnh CEC

Chương trình giảng dạy, các khóa học đại học và tư vấn nghề nghiệp và đại học riêng của chúng tôi được kết hợp để trang bị cho TẤT CẢ sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công, cả về học tập và cuộc sống. Món quà của bạn cho Quỹ Sứ mệnh CEC hỗ trợ sự đổi mới trong các lựa chọn học tập của sinh viên, tư vấn, cũng như lập kế hoạch đại học và nghề nghiệp.

Dịch "