Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm Trường học Trực tuyến CEC

30 Tháng Năm @ 4: 00 pm 5: 00 pm

Tham dự Cuộc họp của Ủy ban Trách nhiệm Trường học CECOLC (SAC) này. SAC là một ủy ban cố vấn đại diện đóng vai trò là tổ chức cơ sở cho quá trình thay đổi trách nhiệm giải trình của trường học. Vai trò chính của SAC là hiểu tất cả các quy trình hoạt động trong trường học và nếu cần, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc cải thiện trường học, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chủ đề như: ưu tiên chi tiêu, thành tích học tập, cơ sở vật chất, văn hóa và khí hậu. 

Trả lời bên dưới và theo liên kết này cho cuộc họp:

Bấm vào đây để tham gia danh sách gửi thư Summit Up của CEC để theo kịp các trường Cao đẳng sớm Colorado! Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn các tin tức và thông tin cập nhật từ khắp CEC để bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất về các sinh viên và nhân viên của chúng tôi!

Dịch "