Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp thông tin về chương trình trực tuyến của CEC - 5/10/22

Tham dự Cuộc họp Thông tin này để tìm hiểu cách Chương trình Trực tuyến CEC có thể là bước đi đúng đắn trong tương lai của học sinh của bạn.

Trả lời bên dưới và theo liên kết này cho cuộc họp:

10 Tháng Năm, 2022 @ 3: 00 pm 4: 00 pm

Dịch "