Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp thông tin ảo CECCS

Tháng Mười Một 28, 2023 @ 4: 30 pm 6: 00 pm

Tham dự cuộc họp thông tin ảo này để tìm hiểu cách CECCS có thể là bước tiếp theo trong tương lai của học sinh của bạn! Trong cuộc họp này, bạn sẽ được nghe từ hiệu trưởng của chúng tôi về lịch sử của CEC, các khóa học đã giảng dạy, câu chuyện thành công của học sinh và cách đăng ký.

Dịch "