Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp thông tin về trường học tại nhà ảo CECI - 5/11

11 Tháng Năm, 2021 @ 1: 00 pm - XNUMX - 2: 00 pmColorado Early Colleges Inverness đang cung cấp ba chương trình giáo dục tại nhà bán thời gian độc đáo. Các chương trình của chúng tôi có thể bổ sung và bổ sung cho việc hướng dẫn tại nhà của bạn thông qua các cơ hội bán thời gian trong khuôn viên trường (lớp 9-12), trực tuyến (lớp K-12), hoặc các cơ hội bồi dưỡng (lớp 6-8).


Nhập sự kiện này vào lịch của bạn

Dịch "