Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

Cuộc họp thông tin ảo trực tiếp của trường đại học CECP

22 Tháng Hai @ 7: 00 pm 8: 00 pm

Đặt chỗ của bạn bên dưới, cho một cuộc họp thông tin ảo tương tác. Học sinh trung học của bạn có thể nhận được bằng đại học 2 năm hoặc chứng chỉ ngành cùng lúc với bằng tốt nghiệp trung học của họ - miễn phí! Chương trình College Direct cho phép sinh viên tham gia các lớp học trực tiếp trong khuôn viên trường cao đẳng cộng đồng.

Trả lời ngay hôm nay!

2 Đi
28 còn lại
Trả lời tại đây
10235 Đường Parkglenn
Parker, Colorado 80138 Mỹ
+ Google Map
Dịch "