Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp thông tin CECW và chuyến tham quan có hướng dẫn

13 Tháng Bảy, 2023 @ 4: 00 pm 5: 00 pm

Bạn có muốn tìm hiểu xem CECW phù hợp với học sinh của mình như thế nào không? Hãy tham gia cùng chúng tôi trong cuộc họp thông tin tiếp theo và chuyến tham quan có hướng dẫn để tìm hiểu thêm về CECW.

Nếu bạn không thể thực hiện một trong những cuộc họp thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 970-657-2860.

Dịch "