Lịch các sự kiện

M Môn

T Th 3

W đám cưới

T Th 5

F Th 6

S Sat

S mặt trời

1 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin CECA (tiếng Anh) - ngày 26 tháng XNUMX

0 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin và chuyến tham quan trường học của CECFC! ngày 28 tháng XNUMX

-

CECFC MS Tour & Họp Thông tin - Ngày 28 tháng XNUMX

2 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin CECA (tiếng Tây Ban Nha) - ngày 29 tháng XNUMX

-

Cuộc họp thông tin trực tiếp của trường Cao đẳng CEC Westminster - ngày 29 tháng 2024 năm XNUMX

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin CECW và chuyến tham quan có hướng dẫn

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin và chuyến tham quan trường học của CECFC! ngày 4 tháng XNUMX

3 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin cơ sở trực tuyến của CEC

-

Chuyến tham quan gia đình tương lai phía Bắc Quận Douglas của CEC

1 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin và tham quan CECFC MS - ngày 6 tháng XNUMX

0 sự kiện,

2 sự kiện,

4 sự kiện,

-

Cuộc họp và chuyến tham quan thông tin trực tiếp của CECCS

-

Cuộc họp thông tin ảo CECCS

-

Hội thảo tham dự CECA 

1 sự kiện,

3 sự kiện,

3 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin cơ sở trực tuyến của CEC

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

5 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin CECA (tiếng Tây Ban Nha) - ngày 19 tháng XNUMX

-

Cuộc họp và chuyến tham quan thông tin trực tiếp của CECCS

-

Cuộc họp thông tin ảo CECCS

4 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin và tham quan CECFC MS - ngày 20 tháng XNUMX

-

Cuộc họp thông tin CECA (tiếng Anh) - ngày 20 tháng XNUMX

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Chuyến tham quan gia đình tương lai phía Bắc Quận Douglas của CEC

2 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin và tham quan CECFC MS - ngày 27 tháng XNUMX

4 sự kiện,

-

Cuộc họp thông tin và chuyến tham quan trường học của CECFC! ngày 28 tháng XNUMX

-

Cuộc họp thông tin CECW và chuyến tham quan có hướng dẫn

0 sự kiện,

0 sự kiện,

Dịch "