Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Gia đình & Học sinh

Chào mừng các gia đình và học sinh đã ghi danh!

Nếu không có năng lượng, sự tham gia và nhiệt tình mà chúng tôi nhận được từ các gia đình và học sinh CEC của chúng tôi, các trường học của chúng tôi sẽ không bao giờ có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác này và luôn tận tâm cung cấp các công cụ và thông tin cần thiết để làm cho nó phát triển và thành công ở mọi cấp độ.

Chúng tôi khuyến khích các gia đình và học sinh sử dụng trang web này để tìm thông tin quan trọng, tài liệu, biểu mẫu và các liên kết hữu ích.

Dịch "