Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Cơ sở vô hạn

Infinite Campus là hệ thống thông tin về học sinh mà các trường Cao đẳng Mầm non Colorado sử dụng để cung cấp cho học sinh, phụ huynh và người giám hộ quyền truy cập trong thời gian thực vào các thông báo, bài tập, điểm học, điểm và lịch trình. Thiết kế dễ sử dụng hiển thị những gì đang diễn ra trong lớp học để bạn có thể hiểu, theo dõi và tham gia vào quá trình giáo dục.

Cần tạo tài khoản chính?

Điền vào biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ ở cuối trang hoặc gọi: 970.305.4303

Ứng dụng di động Infinite Campus - Sinh viên và Phụ huynh của Campus

Gia đình & Học sinh CEC, Thông tin nằm trong tầm tay bạn. Tải xuống ứng dụng Infinite Campus ngay hôm nay để luôn kết nối!

Tìm hiểu thêm tại infinitecampus.com/ domains-students

Có thể tải xuống các ứng dụng di động Infinite Campus thông qua Apple App Store hoặc Google Play Store

Tài nguyên khuôn viên vô hạn

Chọn một liên kết:

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ

Dịch "