Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Microsoft Office 365

CEC cung cấp cho mỗi sinh viên một tài khoản Microsoft Office 365. Điều quan trọng là mỗi học sinh phải làm quen với Office 365, ứng dụng này sẽ cung cấp quyền truy cập vào Outlook, Teams và các ứng dụng khác không thể thiếu trong quá trình giáo dục. Chúng tôi đã cung cấp thông tin sau cho bạn để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào các ứng dụng cùng với các tài nguyên hỗ trợ nhằm hỗ trợ việc sử dụng Office 365.

Ứng dụng Office 365

Outlook
Đội
Từ
Excel
Powerpoint

Cần phải thiết lập lại mật khẩu của bạn?

Vui lòng gửi một vé ở cuối trang này.

Tài nguyên Office 365

Chọn một danh mục:

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ

Dịch "