Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Tài nguyên Khuôn viên Trực tuyến

Điều quan trọng là học sinh có các công cụ và nguồn lực cần thiết để thành công. Trang này cung cấp quyền truy cập nhanh vào các bản tải xuống, hướng dẫn và hơn thế nữa.

Giáo dục Spark

Spark Education là một hệ thống quản lý học tập cung cấp khuôn khổ cho quá trình giáo dục tại CEC Online Campus. Ứng dụng web này cung cấp quyền truy cập vào các khóa học, bài học, bài tập, điểm số, v.v.

20 Với Tom

Lên lịch một cuộc họp 20 phút với Tom Smith, Giám đốc Điều hành của Giáo dục Trực tuyến.

Gặp Thầy

Lên lịch gặp giáo viên của CEC Online Campus.

Tải xuống, Hướng dẫn & Hướng dẫn

Chọn một danh mục:

Dịch "