Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Zonar MyView ™

Thông báo rõ ràng về vị trí xe buýt đưa đón học sinh sẽ giúp phụ huynh và khu học chánh yên tâm hơn. Zonar MyView™ cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ các vị trí xe buýt, các thay đổi và thời gian đến dự kiến ​​để chỉ những người cần biết mới có thể nắm được thông tin.

Ứng dụng di động Zonar MyView™

Tải xuống Ứng dụng Zonar MyView™ ngay hôm nay để duy trì kết nối!

Tất cả những người đi xe buýt và cha mẹ / người giám hộ của những người đi xe buýt nên cài đặt ứng dụng Zonar MyView ™, ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin quan trọng bao gồm thông báo thời gian đến và sự chậm trễ có thể xảy ra.

Có thể tải xuống Ứng dụng Zonar MyView™ thông qua Apple App Store hoặc Google Play Store

Tài nguyên Zonar MyView™

Chọn một liên kết:

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ

Dịch "