CEC4me!: Gặp gỡ học sinh trung học CECFC, Ally!

Gặp gỡ Ally!

Tốt nghiệp Trung học CEC Fort Collins

Mục tiêu: Trở thành thám tử

“Tôi đã làm rất nhiều công việc tương tự như tôi đã làm trước khi đến CEC, nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ như họ hướng về tôi nhiều hơn và tôi có tiếng nói trong những gì chúng tôi làm. Các bạn cùng lớp của tôi và tôi đã học được rất nhiều về việc lập kế hoạch trước cho những gì chúng tôi có thể muốn làm trong cuộc sống và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi ở trường trung học và đại học. Tôi cảm thấy rất bối rối khi một ngày học kết thúc, tôi thực sự nhớ thầy cô và bạn bè khi không có tôi ở đó ”.

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "