Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Bàn hướng dẫn công nghệ thông tin

Nhóm Công nghệ Thông tin của Trường Cao đẳng Mầm non Colorado hỗ trợ tất cả học sinh và phụ huynh của chúng tôi trên mạng lưới các trường học CEC. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật và chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể trong giờ làm việc.

Thông tin liên lạc

Cần trợ giúp với Khu học xá Vô hạn?

Sử dụng nút bên dưới để truy cập trang ứng dụng Infinite Campus của chúng tôi.

Cần trợ giúp về Office 365 hoặc Teams?

Sử dụng nút bên dưới để truy cập trang ứng dụng Microsoft Office 365 của chúng tôi.

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ

Dịch "